ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

ao2 (จู้อิน ㄠˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ áo