ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำนามแก้ไข

anxiety (แอ็ง-ซาย-อะ-ดี)

  1. ความวิตกกังวล