ดูเพิ่ม: àng, áng, āng, และ ǎng

ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

ang (ang5ang0, จู้อิน ˙ㄤ)

  1. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ āng.
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ áng.
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ ǎng.
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ àng.