ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำนามแก้ไข

anatomy

  1. (นับได้, นับไม่ได้) กายวิภาคศาสตร์, วิชาที่ศึกษาเรื่องร่างกายสิ่งมีชีวิต

คำเกี่ยวข้องแก้ไข