ภาษาตากาล็อกแก้ไข

คำนามแก้ไข

anák (ไบบายิน ᜀᜈᜃ᜔)

  1. เด็ก, ลูก (ของคน)

ภาษามาเลย์แก้ไข

คำนามแก้ไข

anak (ยาวี انق‎, พหูพจน์ anak-anak, สัมพันธการกบุคคลที่หนึ่งไม่ทางการ anakku, สัมพันธการกบุคคลที่สองไม่ทางการ anakmu, สัมพันธการกบุคคลที่สาม anaknya)

  1. เด็ก, ลูก (ของคน)

ภาษาอินโดนีเซียแก้ไข

คำนามแก้ไข

anak (พหูพจน์ anak-anak, สัมพันธการกบุคคลที่หนึ่ง anakku, สัมพันธการกบุคคลที่สอง anakmu, สัมพันธการกบุคคลที่สาม anaknya)

  1. เด็ก, ลูก (ของคน)