ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำนามแก้ไข

anachronism

  1. (นับได้) คนหรือสิ่งของที่ล้าสมัย