ภาษาอังกฤษ แก้ไข

คำนาม แก้ไข

anachronism

  1. (นับได้) คนหรือสิ่งของที่ล้าสมัย