ภาษากวางตุ้ง

แก้ไข

การออกเสียง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

an4

  1. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 泿泿
  2. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ

ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

an4 (จู้อิน ㄢˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ àn