ภาษากวางตุ้งแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

an4

  1. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 泿
  2. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ

ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

an4 (จู้อิน ㄢˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ àn