ภาษาฝรั่งเศสแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำคุณศัพท์แก้ไข

amicale

  1. เอกพจน์ เพศหญิง of amical