ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำสันธานแก้ไข

although

  1. แม้ว่า