ภาษากาตาลาแก้ไข

คำนามแก้ไข

aliment ช. (พหูพจน์ aliments)

  1. (ชิ้นของ) อาหาร

ลูกคำแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

ภาษาฝรั่งเศสแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

จากภาษาละติน alimentum

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

aliment ช. (พหูพจน์ aliments)

  1. อาหาร

คำที่เกี่ยวข้องแก้ไข

อ่านเพิ่มแก้ไข

การสลับอักษรแก้ไข