ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำนามแก้ไข

aisle

  1. (นับได้) ทางเดินระหว่างชั้นวางสินค้า (ในร้านขายของ, ซูเปอร์มาร์เก็ต)
  2. (นับได้) ทางเดินระหว่างที่นั่ง (ในโบสถ์, โรงภาพยนตร์, เครื่องบิน)