ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำนามแก้ไข

aide

  1. (นับได้) ผู้ช่วยคนที่มีตำแหน่งสำคัญ ๆ ในวงการการเมืองหรือรัฐบาล