ภาษาอังกฤษแก้ไข

affix (อะฟิคส)

คำนามแก้ไข

  1. หน่วยคำเติม