ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำนามแก้ไข

addiction (อะ-ดิคฺท-ฌัน)

  1. การติดยาเสพย์ติด