ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

accused

  1. รูปผันอดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ของ accuse