ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

accursed

  1. รูปผันอดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ของ accurse