ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

accepted

  1. รูปผันอดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ของ accept