ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

abstracted

  1. รูปผันอดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ของ abstract