ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

abstain( แอบ-สเตน)

  1. งดเว้น