ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • IPA: /ˌæbsə'luːʃən/
  • คำอ่านภาษาไทย: แอบซะลูเชิ่น
  • คำอ่านภาษาอังกฤษ: ab so lu tion
  • เสียงสัมผัส: -uːʃən

คำนามแก้ไข

absolution (พหูพจน์ absolutions)

  1. (นับไม่ได้) การอภัยโทษ, การนิรโทษกรรม, การยกโทษให้