ภาษาอังกฤษแก้ไข

ablution (อับ-ลู-ชัน)

คำนามแก้ไข

  1. การชำระล้าง