ภาษาญี่ปุ่นแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

abaku

  1. การถอดอักษรแบบโรมะจิของ あばく