ข้ามภาษาแก้ไข

รูปแบบอื่นแก้ไข

สัญลักษณ์แก้ไข

aL

  1. (มาตรวิทยา) สัญลักษณ์ของ อัตโตลิตร ซึ่งเป็นหน่วยเอสไอของปริมาตร มีค่าเท่ากับ 10−18 ลิตร