ข้ามภาษาแก้ไข

สัญลักษณ์แก้ไข

aH

  1. (มาตรวิทยา) สัญลักษณ์ของ อัตโตเฮนรี ซึ่งเป็นหน่วยเอสไอของการเหนี่ยวนำไฟฟ้า มีค่าเท่ากับ 10−18 เฮนรี