ดูเพิ่ม: A0

ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

a0 (จู้อิน ㄚ˙)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ a