ข้ามภาษาแก้ไข

สัญลักษณ์แก้ไข

Zr

  1. (ธาตุเคมี) สัญลักษณ์ของเซอร์โคเนียม