ข้ามภาษาแก้ไข

สัญลักษณ์แก้ไข

Xe

  1. (ธาตุ) สัญลักษณ์ของซีนอน