ภาษาเยอรมันแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • พยางค์: Wis·sen·schaft
  • คำอ่านภาษาไทย: วิส เซ่น ชาฟท์

คำนามแก้ไข

Wissenschaft หญิง

  1. วิทยาศาสตร์
  2. วิชาการ