ดูเพิ่ม: wagen

ภาษาเยอรมันแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • พยางค์: Wa·gen
  • คำอ่านภาษาไทย: วา เก้น

คำนามแก้ไข

Wagen ชาย

  1. รถยนต์
    Ich habe einen Wagen
    ฉันมีรถยนต์หนึ่งคัน