ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • IPA: /juˈnaɪtɪdˈkɪŋdəm/

คำนามแก้ไข

United Kingdom

  1. สหราชอาณาจักร