ภาษาเยอรมันแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • พยางค์: Trom·mel
  • คำอ่านภาษาไทย: ทรอม เมล

คำนามแก้ไข

Trommel หญิง

  1. กลอง