ข้ามภาษาแก้ไข

สัญลักษณ์แก้ไข

Te

  1. (ธาตุเคมี) สัญลักษณ์ของเทลลูเรียม