ภาษาเยอรมันแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • พยางค์: Tad·schi·kis·tan
  • คำอ่านภาษาไทย: ทัด ชิ กิส ทาน

คำวิสามานยนามแก้ไข

การก เอกพจน์

พหูพจน์

ประธาน (das) Tadschikistan

แสดงความเป็นเจ้าของ (des) Tadschikistans

กรรมรอง (dem) Tadschikistan

กรรมตรง (das) Tadschikistan

Tadschikistan กลาง (พหูพจน์ ไม่มี)

  1. ประเทศทาจิกิสถาน

คำเกี่ยวข้องแก้ไข