ภาษาเยอรมันแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • พยางค์: Stu·dent
  • คำอ่านภาษาไทย: ชทู เด้นท์

คำนามแก้ไข

Student ชาย

  1. นักศึกษาชาย

คำเกี่ยวข้องแก้ไข