ภาษาเยอรมันแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • พยางค์: Schlüs·sel
  • คำอ่านภาษาไทย: ชลึส เซล

คำนามแก้ไข

Schlüssel ชาย

  1. กุญแจ