ข้ามภาษา แก้ไข

สัญลักษณ์ แก้ไข

Sc

  1. (ธาตุเคมี) สัญลักษณ์ของสแกนเดียม