ภาษาอังกฤษแก้ไข

Sanskrit (สาน-สกริต)

คำนามแก้ไข

  1. สันสกฤต
  2. ภาษาสันสกฤต