ข้ามภาษาแก้ไข

สัญลักษณ์แก้ไข

Ra

  1. (ธาตุเคมี) สัญลักษณ์ของเรเดียม