ภาษาเยอรมันแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • พยางค์: Pa·pier
  • คำอ่านภาษาไทย: พา เพียร์

คำนามแก้ไข

Papier กลาง

  1. กระดาษ