ข้ามภาษาแก้ไข

สัญลักษณ์แก้ไข

PHP

  1. เปโซฟิลิปปินส์

การใช้แก้ไข

นี่เป็นรหัสสกุลเงินที่ใช้ในมาตรฐาน ISO 4217