ดูเพิ่ม: NO, No., no, no., และ nợ

ภาษาร่วม แก้ไข

สัญลักษณ์ แก้ไข

No

  1. (ธาตุเคมี) สัญลักษณ์ของโนเบเลียม