ข้ามภาษาแก้ไข

สัญลักษณ์แก้ไข

No

  1. (ธาตุ) สัญลักษณ์ของโนเบเลียม