ข้ามภาษาแก้ไข

สัญลักษณ์แก้ไข

Nh

  1. (ธาตุเคมี) สัญลักษณ์ของนิโฮเนียม