ข้ามภาษาแก้ไข

สัญลักษณ์แก้ไข

Mt

  1. (ธาตุเคมี) สัญลักษณ์ของไมต์เนเรียม