ดูเพิ่ม: mt

ภาษาร่วม แก้ไข

สัญลักษณ์ แก้ไข

Mt

  1. (ธาตุเคมี) สัญลักษณ์ของไมต์เนเรียม