ภาษาเยอรมันแก้ไข

เลขแก้ไข

Milliarden

  1. พหูพจน์ of Milliarde