ข้ามภาษาแก้ไข

สัญลักษณ์แก้ไข

Md

  1. (ธาตุ) สัญลักษณ์ของเมนเดลีเวียม