ภาษาเยอรมันแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • พยางค์: Mäd·chen
  • คำอ่านภาษาไทย: แม๊ด เช่น

คำนามแก้ไข

Mädchen กลาง

  1. เด็กสาว