ภาษาเยอรมันแก้ไข

คำนามแก้ไข

Knochen

  1. กระดูก