ภาษาเยอรมันแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • พยางค์: Kauf·mann
  • คำอ่านภาษาไทย: เคาฟ มัน

คำนามแก้ไข

Kaufmann ชาย

  1. พ่อค้า