ภาษาอังกฤษแก้ไข

International Phonetic Alphabet (อินตัรนะชอนัล ฟอเนะติค อะลฟัเบะต)

คำนามแก้ไข

  1. สัทอักษรสากล