ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำคุณศัพท์แก้ไข

Indian (อิน-เดียน)

  1. อินเดีย
  2. ภาษาอินเดีย
  3. คนอินเดีย